Thietbigiaitri.net - Hướng dẫn video về phòng ngự, sút phạt và skill mới trong PES 2012

Bởi Orion Data Convert (10/12/2015)

Hướng dẫn sút phạt trực tiếp trong PES 2012

Hướng dẫn một số skill mới trong PES 2012

Hướng dẫn phòng ngự trong PES 2012

Bán micro thu âm & thiết bị phòng thu âm chuyên nghiệp, máy trợ giảng Hàn Quốc, tay cầm game PC

Thietbigiaitri.net chuyên bán micro thu âm, sound thu âm, headphone kiểm âm, loa kiểm âm, máy trợ giảng Hàn Quốc, gamepad và tay cầm game PC chơi Fifa Online & PES